Welkom op de site van Mimosa Onderwijs!

Mijn naam is Marlies van Noort en als ambulant begeleider en leerkracht heb ik een passie voor kinderen met special needs. Ik houd er van om kinderen tot bloei te laten komen. Ik heb ruime ervaring opgedaan in het basisonderwijs als groepsleerkracht en in pleegzorg als pedagogisch medewerker en pleegouder met kinderen met autisme, ADHD en hechtingsproblematiek. Als ambulant begeleider heb ik ervaring in de uitvoer van arrangementen voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften op scholen. 

Ik heb gewerkt met (zeer) moeilijk lerende kinderen én hoogbegaafde kinderen. Waar deze kinderen vastlopen in een klas, zie ik kansen en mogelijkheden voor ze. Als ambulant begeleider en leerkracht ben ik zowel inzetbaar in een (speciaal onderwijs) klas, als op projectbasis om passend onderwijs op de (basis)school vorm te geven aan leerlingen. Te denken valt dan aan het geven van extra ondersteuning aan leerlingen met een indicatie op school op het gebied van rekenen, taal en sociale vaardigheden of het leren leren. Ik werk vanuit de principes van Mediërend Leren.

In juli 2018 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht voor de Master Educational Needs, met als afstudeerrichting 'Diversiteit en participatie'. Ik heb mij tijdens de studie verdiept in de onderwijs- en zorgbehoeften van leerlingen met autisme, hoogbegaafdheid en leerlingen met ontwikkelingsachterstanden en syndromen. Ik heb geleerd om passend onderwijs vorm te geven, leerlingen te begeleiden en leerkrachten te coachen voor deze doelgroepen.

Verschillende scholen gingen u al voor! Op onderstaande scholen in Dordrecht worden (werden) een of meerdere arrangementen uitgevoerd:

Scholen van Oranje: cbs Beatrixschool en cbs Juliana

H3O: Insula College

SKOBA: de Satelliet

OPOD: Wantijschool

Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland: Dordtse Vrije School

Neem gerust contact op voor meer informatie.

visie.jpg