Welkom op de site van Mimosa Onderwijs!

Mijn naam is Marlies van Noort en als ambulant begeleider en leerkracht heb ik een passie voor kinderen met special needs. Ik houd er van om kinderen tot bloei te laten komen. Ik heb ruime ervaring opgedaan in het basisonderwijs als groepsleerkracht en in pleegzorg als pedagogisch medewerker en pleegouder met kinderen met autisme, ADHD en hechtingsproblematiek. Als ambulant begeleider heb ik ervaring in de uitvoer van arrangementen voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften op scholen. 

Ik heb gewerkt met (zeer) moeilijk lerende kinderen én hoogbegaafde kinderen. Waar  deze kinderen vastlopen in een klas, zie ik kansen en mogelijkheden voor ze. Als ambulant begeleider en leerkracht ben ik zowel inzetbaar in een (speciaal onderwijs) klas, als op projectbasis om passend onderwijs op de (basis)school vorm te geven aan leerlingen. Te denken valt dan aan het geven van extra ondersteuning aan leerlingen met een indicatie op school op het gebied van rekenen, taal en sociale vaardigheden of het leren leren. Ik werk vanuit de principes van Mediërend Leren.

Vanaf september 2016 volg ik de Master Educational Needs, met als afstudeerrichting 'Diversiteit'. Ik ga mij dan nog meer verdiepen in leerlingen met autisme, hoogbegaafdheid en leerlingen met ontwikkelingsachterstanden en syndromen en hun speciale onderwijsbehoeften.